Jak THETAHEALING ® funguje?

ThetaHealing® je  velmi rychlá a účinná léčebná technika, která využívá nízkých mozkových vln théta. Tato frekvence je velmi pomalá, dosahuje 4 až 7 cyklů za sekundu. Většinou se s touto frekvencí setkáváme při hluboké meditaci nebo v průběhu fáze snění (REM) spánku. Tato frekvence je natolik pomalá, že umožňuje navázat spojení s tvořivou silou Univerza (Zdroje). Díky napojení na tuto sílu mohou být realizovány změny programů a přesvědčení či zahájeny procesy lečení. 

Odstraněním programů a přesvědčení dochází k odstranění emočních bloků a zranění, a tím i příčin nemocí. Použitím techniky ThetaHealing® se proto lidé každodenně zbavují nejrůznějších onemocnění.