Bosenské pyramidy

Údolí Bosenských pyramid jsem si zamilovala natolik, že do těchto míst pořádám duchovně-spirituální cesty.. 

Pokud chcete zažít neopakovatelné zážitky, poznat energie bosenských pyramid, zažít léčení a vlastní posuny ve vysokovibračním prostředí.. přidejte se ke stejně naladěným lidem a vydejte se s námi...

fotky z minulých cest